המרכז למשכנתאות ולפתרונות פיננסים _ דורין קטרי _ יאיר סעדו

מדיניות פרטיות

 1. אנו מכבדים את פרטיותכם ואת זכותכם לשלוט במידע האישי שלכם ולכן במסגרת מדיניות זו נציג את האופן שבו אנו נוהגים במידע המתקבל מכם.

 2. במידה ויש לכם שאלה כלשהי בנוגע למדיניות זו, או שחלילה, אתם חשים כי פרטיותכם נפגעה במהלך התקשורת עמנו או בעת השימוש באיזה מן השירותים ב הם אנו משתמשים לצורכי תקשורת עמכם, אנא אל תהססו לפנות אלינו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה - cmfs0321@gmail.com הציגו את המקרה המדובר וצרפו את כל המידע הרלוונטי המצוי בידכם.

 3. בכדי לוודא כי אנו הגורם המתאים לסייע במקרה שלכם, התבקשתם למסור מידע תמציתי אישי ופרטי על העניין בגינו אתם פונים אלינו וכן מידע לצורך יצירת קשר עמכם. כך יתאפשר לדעת האם וכיצד ניתן לסייע לכם.

 4. במסגרת השאלון תמצאו שדות חובה למילוי. ללא מסירת המידע המבוקש בשדות אלה, לא תוכלו לפנות אלינו.

 5. מסירת מידע. כל מידע אשר תמסרו במסגרת השאלון הכוללים פרטי זיהוי אישיים ומידע פרטי נמסר מרצונכם ובהסכמתכם המלאה בעודכם יודעים כי לא חלה עליכם כל חובה חוקית לשתף מידע זה עמנו. עצם מסירת המידע על-ידכם מהווה אישורכם כי הנכם תושבי ישראל, בגירים והנכם מסכימים ומקבלים את כל המפורט בכתב מדיניות זה. בחירתכם למסור מידע אישי במסגרת השאלון יחשב כהסכמה מלאה מצדכם למסור את המידע לנו לצורך קריאתו והסקת מסקנות.

 6. תוכן מידע משותף. אינכם חייבים למסור לנו את המידע המבוקש, מסירתו תלויה אך ורק ברצונכם החופשי ובהסכמתכם לשתף עמנו את המידע האישי שלכם. לכן, כל מידע אשר תבחרו לשתף עמנו יחשב כמידע מדויק, מלא ונכון אשר בחרתם באופן מודע ומרצונכם החופשי לשתף. כברירת מחדל אנו מעדיפים כי לא תשתפו עמנו מידע אישי של צד שלישי, אך אם בכל זאת אתם חשים צורך לשתף מידע שכזה, הרי שבעצם שיתופו אתם מצהירים כי קיבלתם את הסכמתו המפורשת של הצד השלישי לשיתוף המידע או כי הנכם רשאים על-פי דין להסכים על שיתוף המידע עבור הצד השלישי. 

 7. סודיות המידע. כל מידע אישי שיימסר לידנו, בכפוף להוראות כתב מדיניות זה, ישמר בסודיות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

 8. שימוש במידע. באמצעות המידע האישי שתמסרו יתאפשר לנו להבין האם באפשרותנו לסייע, לצורך יצירת קשר עמכם, לשלוח עדכונים, שאלונים, טיפים ועוד. בעצם מסירת המידע האישי אתם מסכימים כי נעשה שימוש במידע לצורך מתן שירותינו , קבלת החלטות, ליצירת קשר בעניין פנייתכם ולצורכי שיווק, הנכם מסכימים כי נעשה שימוש בטכנולוגיות ושרותי צד שלישי לצורכי מתן השירותים ותקשורת ביננו לבניכם, הנכם מסכימים כי המידע האישי יקלט, יעובד ויאוחסן מחוץ לגבולותיה הטריטוריאליים של מדינת ישראל וכן כי נעשה שימוש בפרטי ההתקשרות עמכם לצורך העברת מידע ודיוור אלקטרוני.

 9. דפוסי שימוש. אנו ו/או ספקי שרותי הטכנולוגיה שלנו משתמשים באמצעים טכנולוגיים בכדי לאסוף מידע על אופן פעילות השיווק, הממשק בינכם לשירותים בהם אנו עושים שימוש לצורך התקשורת עמכם ומידע אודות דפוסי השימוש באמצעים הטכנולוגיים שיועמדו לרשותכם. מידע זה משמש לצורכי לימוד ושיפור. אנו משתפים מידע אנונימי זה עם צדדים שלישיים, כגון מפרסמים, ספקים, שותפים וכל צד שלישי אחר בהתאם לשיקול דעתנו

 10. הבלעדי.

 11. עיון, תיקון ומחיקת מידע. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכדי לעיין, לתקן או למחוק מידע הקשור אליכם ואני אפעל בהתאם להוראות החוק. מידע אישי למעט דרכי התקשרות ימחק באופן מידי במידה ויתברר כי אין באפשרותנו לסייע. כל מידע אחר ישמר לפרק זמן סביר הנדרש לצורכי מתן השירותים ותיעוד על-פי דין.

 12. הזמנה. במידה ואתם מבצעים הזמנה של מוצר או שירות, תתבקשו למסור את פרטי אמצעי תשלום לצורך חיובו וכן מידע שנועד לזהות אתכם ואת כתובתכם. אנו אשתמש במידע זה לצורך גביית התשלום ובמקרים מסוימים לצורך אספקת מוצר כזה או אחר לכתובתכם. לנוחותכם, פרטים אלה ישמרו לצורכי תקשורת עמכם.

 13. מידע לסליקת אשראי. מידע הנדרש לסליקת כרטיסי האשראי מתבצע אצל ספק שרותי סליקה אשר אינו משתף עמנו ואינו שומר את פרטי כרטיס האשראי שלכם.

 14. שמירת מידע. המידע האישי נשמר אצלנו ואצל ספקי שירותים טכנולוגיים לרבות מערכות הענן של ,Microsoft Google, ClickFunnels . מידע אנונימי וסטטיסטי נאסף על-ידי ונשמר אצל צדדים שלישיים. מאחר וספקי השירותים הטכנולוגיים שלנו עלולים לאחסן את המידע האישי מחוץ לגבולות ישראל, עצם מסירת המידע האישי מהווה הסכמתכם כי המידע האישי יועבר אל מחוץ לגבולותיה הטריטוריאליים של מדינת ישראל ויאוחסן שם.

 15. אבטחת מידע. אנו נוקטים אמצעים סבירים להגנה על המידע האישי הנמצא בחזקתנו ובחרנו את שרותי ספקינו הטכנולוגיים בהתאם לכך. איננו מאפשרים שימוש במידע אישי ללא הרשאה, באופן המשמר את הסודיות הנדרשת ורמת אבטחה תואמת לסוג המידע הנאסף בהתאם להוראות החוק ולתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. יחד עם זאת, תמיד קיים סיכון אשר אינו בשליטתנו לפגיעה בסודיות או שלמות המידע האישי שמסרתם ולכן נבקשכם לשקול היטב איזה מידע אתם בוחרים לשתף איתנו.

 16. העברת מידע אישי לצד שלישי. כברירת מחדל אנו נמנעים מלמסור מידע אישי לצדדים שלישיים, למעט לצורכי מתן שרותינו, צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או בגין הפרה של איזו מהוראות מדיניות זו. יחד עם זאת, המידע האישי נקלט, מעובד ומאוחסן אצל צדדים שלישיים, בישראל ומחוצה לה, כגון: ,Microsoft, Google ClickFunnels ובמסירת מידע אישי הנכם מסכימים ומקבלים את מדיניות הפרטיות של ספקי השירות, בקישורים הבאים: policies.google.com/privacysignup.clickfunnels.com/privacy-policyprivacy.microsoft.com/en-US

 17. עדכונים ודיוור ישיר. באמצעות הפרטים שתמסרו לנו, מפעם לפעם נפנה אליכם לצורך קבלת משוב ועריכת סקרים, לספק לכם מידע על נושאים בהם הבעתם עניין או שאנו סבורים כי יעניין אתכם, זאת באמצעות אחד או יותר מאמצעי ההתקשרות שתמסרו לנו כגון: טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, מסרונים קצרים, דואר וכיו"ב. במידה ותבקשו להפסיק קבלת מידע זה, תוכלו לעשות שימוש בקישור שיופיע בתחתית הודעת הדוא"ל ו/או באמצעות אתר האינטרנט לנו ו/או באמצעות פניה בכתב, בכדי לידע אותנו על רצונכם ואנו נסיר את כתובת הדוא"ל שלכם מרשימת הנמענים בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008.

 18. מיקור חוץ. אם וככל שנשכור שרותיהם של צדדים שלישיים לצורך מתן השירותים בשמנו, כגון: דיוור, אספקה, מענה לשאלות וכיו"ב, אנו נספק לגורמים אלה רק את המידע הנדרש לצורך מתן השירותים ונאסור שימוש במידע זה לכל מטרה אחרת.

 19. עדכון מדיניות. מפעם לפעם נעדכן מדיניות זו אשר תיכנס לתוקף מיד עם פרסומה. הנכם מסכימים לשינוי כל עוד אין בשינוי זה כדי להפחית מרמת ההגנה הנדרשת לשמירה על המידע האישי שמסרתם, במועד מסירתו.

 20. פניה. אם מסיבה כלשהי עולה החשש כי לא פעלנו בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל, נא הודיעו זאת לנו באמצעות

 21. הדוא"ל cmfs0321@gmail.com, ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי לברר ולפתור את הבעיה במהירות האפשרית.